τέσσαρες

τέσσαρες
τέσσαρα, ΝΜΑ
άκλ. (λόγιος τ.) (απόλ. αριθμτ.) βλ. τέσσερεις.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • τέσσαρες — four masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τέσσαρσι — τέσσαρες four dat pl τέσσαρες four masc/fem dat pl τέσσαρες four neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τέσσαρσιν — τέσσαρες four dat pl τέσσαρες four masc/fem dat pl τέσσαρες four neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πισύρεσσι — τέσσαρες four masc/fem dat pl (epic aeolic) τέσσαρες four neut dat pl (epic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πισύρεσσιν — τέσσαρες four masc/fem dat pl (epic aeolic) τέσσαρες four neut dat pl (epic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πισύρων — τέσσαρες four masc/fem gen pl (epic aeolic) τέσσαρες four neut gen pl (epic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τεσσάρων — τέσσαρες four masc/fem gen pl τέσσαρες four neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τεσσέρων — τέσσαρες four masc/fem gen pl (ionic prose) τέσσαρες four neut gen pl (ionic prose) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τεττάρων — τέσσαρες four masc/fem gen pl (attic) τέσσαρες four neut gen pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τετόρεσσι — τέσσαρες four masc/fem dat pl (epic doric aeolic) τέσσαρες four neut dat pl (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”